Uitbreiding van de supermarkt een stoep en een soort plein. De hele zaak ging compleet op de schop. Tijdens deze verbouwing werd José, onze jongste dochter, geboren. Dankzij het café had ik altijd nog een drankenvergunning en zo kon ik ook de slijterij starten. We sloten ons toen aan bij de inkooporganisatie Centra (centrale inkoop) nu Cl000. Andere inkooporganisaties waren Sperwer, Kroon, 4=6, Vivo en de Spar. De supennarkt werd geopend op 14 juli 1965 door burgemeester De Sonnaville. We waren de eerste supennarkt in Akersloot, wel waren er nog 3 andere kruideniers. Omdat er in Akersloot veel was bijgebouwd, waren er een hoop mensen van buiten komen wonen. De supermarkt was dan ook snel ingeburgerd. Wat ik hoorde was, dat veel Akersloters toch nog wel aan dit nieuwe fenomeen supennarkt moesten wennen. De klanten konden bij binnenkomst een mandje of karretje pakken en daar zelf hun boodschappen in doen. Tussen de middag waren we een uurtje dicht, zo ging dat toen nog. We bezorgden in die tijd iedere week, huis aan huis, een folder met aanbiedingen. En bij sommige klanten bezorgden we op verzoek ook de boodschappen thuis. Regelmatig kwamen er nieuwe producten op de markt zoals Exota (limonadegazeuse) chips, zeeppoeders en andere "luxe"producten. Vooral Exota was een product dat goed liep. Zo heb ik wel eens een hele vrachtwagen inge kocht. De flessen sloe gen we dan op achter de supermarkt. Maar het werd op een keer vreselijk warm en de flessen stonden in de volle zon. Dit werd op een gegeven moment gevaarlijk want de flessen sprongen kapot door de warmte. We hebben toen snel de boel afgedekt met dekzeilen om het wat koeler te houden. Het was hard werken maar gelukkig hadden we goed personeel, zoals Ria Schouten, Tiny Schut en Truus Kaandorp. Ook scholieren die wat wilden bijverdienen werkten 's avonds of zaterdags bij ons. Wat prijzen uit die beginperiode zijn: eieren 10 cent, een fles jenever ƒ3,- melk 15 cent per liter en koffie 80 cent per half pond. In 1971 wordt de supennarkt weer uitgebreid en gemoderniseerd. Ook wordt een slagerij bij de supennarkt gevoegd. De eerste die in de slagerij trekt, is Toon Kramer die een slagerij had op de Julianaweg. Ook waren De voorgevel na de verbouwing in 1971 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 68