Zelfbediening in Akersloot Burgemeester opent moderne winkel AKERSLOOT Voorafgegaan door twee dochtertjes van de fam. Roorda wandelde burgemeester J. H. M. de Sonnaville en zijn echtgenote, de heer en mevr. Roorda en familieleden en ge nodigden naar de ingang van de nieu we C'entra-zelfbedieningszaak in levens middelen, annex zuivelhandel aan het Raadhuisplein. Alvorens de winkel te openen met de sleutel, aangeboden door een van de kinderen Roorda, moest de burgemeester een Goudse kaas door midden snijden. Hierna maakte het grote gezelschap een wandeling door de grote en prachti ge winkel, die naast de vele verkoop artikelen volstond met een zeer groot aantal bloemstukken. De burgemeester vroeg zich af op de openingsdag toevallig samenviel met de herdenkingsdag van de bestorming van de Bastille en de beklimming van de Matterhonn, de veertiende juli. Een verstandig man heeft de ontwikkeling van Akersloot voelen aankomen. Perso neelsgebrek en de wens van de huis vrouw voor een ruime keuze zijn oor zaken geweest tot opbouw van een zelf bedieningswinkel. De heer Roorda heeft hiermee ..de goede verzorging" hoog gehouden in Akersloot. Hierna ging het gezelschap naar de ingang van de geheel gemoderniseerde slijterij aan de Wagnerlaan Na weder om hier de deur ontsloten te hebben overhandigde de burgemeester ook de ze sleutel aan de heer Roorda. Namens de firma Holsmuller en de Centra voerde de heer Holsmuller het woord Hij voorzag een prettig zaken doen. Hij had bewondering voor de ar chitect - de heer Roodehuis uit Lam men - en de aannemer - Valkerimg uit Limmen - die in drie maanden tijd een dergelijk pand hebben opgetrokken. Namens de Middenstandvereniging en Winkeliersvereniging sprak de heer G. v. Vliet een felicitatie uit. De heer G. Otte, namens de bejaar- densociëteat, herinnerde aan de twee jaren dat de soos onderdak heeft gehad m het café. De heer Roorda dankte allen die bij het tot stand komen van dit be drijf hebben geholpen. De levensmiddelenzaak en de slijterij zijn mede door het schilderwerk van de firma Soeterbroek, de verlichting van de firma Schouten en het winkelinte- neur van Beka een aanwinst gewor- den voor Akersloot. Uit het Noordhollands Dagblad van 15 juli 1965 Interieur van de supermarkt en de slijterij

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 67