'mie ir li. J. ROORDA 12 J (j sin Akersloot, juli 1965 Raadhuisplein 3 - Akersloot - Telefoon 2449 ZELFBEDIENING - MELK- EN ZUIVELHANDEL ANNEX SLIJTERIJ NOTA vonr 7- c<ab t. J/i, \Sha b Jr&r- L.S. Het is ons een groot genoegen U te kunnen berichten, dat onze nieuwe Centra-zelfbedieningszaak in levens middelen, annex zuivelhandel, aan het Raadhuisplein thans gereed is. Tevens is onze slijterij geheel gemoderniseerd (ingang Wagnerlaan). De officiële opening zal geschieden door de Edelacht bare Heer Burgemeester J. H. M. de Sonnaville, op woensdag 14 juli a.s. des middags 3 uur. Wij zullen het zeer op prijs stellen, wanneer U van Uw belangstelling blijk zult geven. Hoogachtend, R. J. ROORDA Raadhuisweg 3, Akersloot De opening door burgemeester De Sonnaville en zijn echtgenote

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 66