Gemeentehuis in het café Hier werd een grote tent opgezet met daarnaast een tweede tent voor de middenstandsbeurs. Ook deze Liliade-tenten werden door Akersloters opgebouwd en afgebroken. De feesttent stond dan ook weer naast het café. Over het algemeen kwamen er toen toch rond de 600 tot 800 bezoe kers per dag. Vooral in het weekend was het een drukte van jewelste. Overdag was het vooral koffie en thee wat gedronken werd en in het café speelden dan meestal Mijndert Mak en compagnons, 's Avonds zorgden we altijd voor live muziek in de tent. Als de Moonlight Play- ers speelden dan was de tent afgeladen vol. We liepen dan met wel 20 man personeel en natuurlijk ook de uitsmijters Jan Bleeker uit Oudoip en Piet Bruijn uit Akersloot. Bij veel Akersloters leeft nog steeds de herinnering aan de beroemde wijnavond in de tent naast het café. Toen speelden de tirolerband "De Houthakkers." Er werd die avond alleen wijn geschonken en dat was voor veel Akersloters een nieuwe drank. Het werd een onvergetelijke feestavond waar nog steeds over wordt gepraat. Ook andere grote bands hebben in de tent opgetreden zoals Anneke Grönloh, Peter en de Rockets en de Spelbrekers. Een tegenval ler was het optreden van Sjakie Schram, bekend van "Glaassie op, laat je rijden". Hij stond behoorlijk beschonken op het podium en was dan ook snel weer weg. Of hij zelf naar huis is gereden of zich liet rijden dat weet ik niet meer. De verhuizing van het meubilair naar het tijdelijke raadhuis. Tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis zo rond 1960 heeft het café nog tijdelijk dienst gedaan als raadhuis. De burgemeester zat apart in het kleine zaaltje naast het café. De ambtenaren, zo'n drie man sterk, zaten in het café. Het café werd ook gebruikt als trouwzaal. De eersten die in het tijdelijke raadhuis trouw den, waren Pim en Tini Borst. Als er dan een feest of evenement was dan werden alle bureaus achter slot en grendel gezet in het kleine zaaltje. Op de woensdagmiddag was er de soos. De "ouderen" uit Akersloot hadden dan de gelegenheid elkaar te ontmoeten, een borreltje te drinken of een kaartje te leggen. Zo rond 1962 heeft er overdag ook nog tijdelijk een naaiatelier in het café gezeten. Als er dan een bruiloft of partij was dan werden de naaimachines 's avonds door buurman Pé Kaptein en z'n zoons op de platte wagen gezet en gingen ze voor een nachtje in de dors van hun 64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 63