I 200 kippen, renveiling in ontroledienst 1 ze er geluk- m gehad. Het ;h aandiende, bliek. Er was cht narigheid we waren nu ;ns wezen kij- aagd. Maar ik vorden en had rzorging"met Het stond in igenaar Teun :r is ook nog ltijd doen, het ntehuis; dat is ezien heeft hij ;eweest en zo ;t het café was intrekken. Al >n ik geld van )digde centen van 1956, op m uit Alphen ik in Huizen het café was Dansavond in het café met de Matadors. De kelner in het witte jasje is Joop van Egmond. UITNODIG - Hierbij heb ik het genoegen U mede te delendat ik het Café «De goede verzorging» van de heer T. Koomen heb overgenomen. De officiële opening zal plaats vinden op zaterdag 19 novetnber a.s. des middags uurdoor de Edelachtbare Heer Burgemeester van Akersloot. Uw aanwezigheid bij deze opening zal door mij ten zeerste op prijs worden gesteld. Hoogachtend R. J. R O O R D A AKERSLOOT, NOVEMBER 1955 Kerkplein 68 Café "De Goede Verzorging" in 1955 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 58