Naar Akersloot Rein met vriend Doeke op de motorfiets Met 3 kameraden zijn we op de motorfiets naar de Hoogovens wezen kij ken. Er was daar volop werk en er werd veel personeel gevraagd. Maar ik wilde graag zelfstandig ondernemer worden en had meer interesse in café "De Goede Verzorging"met alle opstallen en grond te Akersloot. Het stond in de krant te koop aangeboden, de eigenaar Teun Koomen wilde er vanaf. Mijn vader is ook nog wezen kijken en hij zei: "je moet het altijd doen, het café staat tussen de kerk en het gemeentehuis; dat is goed voor de toekomst." En achteraf gezien heeft hij gelijk gehad, het was een goede zet geweest en zo belandde ik in 1955 in Akersloot. Naast het café was een woonhuis, dus ik kon er meteen intrekken. Al mijn spaarcenten gingen erin. Ook kon ik geld van mijn broer lenen en zo kon ik de benodigde centen op tafel leggen. In de strenge winter van 1956, op 8 februari ben ik getrouwd met Truus de Leeuw. Ze kwam uit Alphen aan de Maas, Gelderland. Ik had haar leren kennen toen ik in Huizen werkte. Ze voelde zich al gauw thuis in Akersloot. Achter het café was een groot stuk grond met kippen hokken en onge-veer 80 kippen, want alleen van het café kon je niet leven. Om de inkom sten wat aan te vul len heb ik wat kippen-schuren laten bijmaken en al snel zat ik aan de 200 kippen. De eieren moest je toen nog verplicht leveren aan de eierenveiling in Alkmaar. Maar daar hield ik mij niet zo erg aan. Door de controledienst werd ik daarover aangesproken maar een halszaak hebben ze er geluk kig nooit van gemaakt. Zo zijn we dus in Akersloot gestart en ik heb er nooit spijt van gehad. Het café draaide van de dansavonden, bruiloften en alles wat zich aandiende. Vooral de dansavonden met de Matadors trokken veel publiek. Er was wel eens een opstootje in het café maar dat hoort erbij, echt narigheid is er nooit geweest. In 1957 is onze zoon Wido geboren we waren nu echt een gezin. 58

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 57