Ria Louwe Op deze zaterdag kwam er een eind aan het drukke en zorgelijke bestaan van Dirk, hij is slechts 60 jaar oud geworden. Het schoolbezoek en de wet. Voordat de leerplichtwet werd aangenomen, is de omvang van het school bezoek niet altijd even duidelijk. De algemene indruk is, dat in veel dorpen de meeste jongens wel stonden ingeschreven, maar niet altijd even regel matig kwamen. Het schoolbezoek van de meisjes was nog minder. Op 30 april 1900 neemt de Tweede Kamer de leerplichtwet aan. Die wet verplicht alle kinderen vanaf hun zevende jaar gedurende zes jaar naar school te gaan. De wet werd op 1 januari 1901 van kracht. Deze wet heeft een grote invloed op het schoolbezoek gehad. Landelijk bezochten in 1858 slechts 75% van de kinderen de school regelmatig, in 1890 was dat 90% en zo rond 1900 ging vrijwel elk kind naar school. Bronnen: RAA: brievenboeken gemeente Akersloot van 1840-1876. RAA: notulen Gemeenteraad Akersloot van 1840-1876. RAA: D.T.B-boeken Akersloot RANH: inventaris no. 89 Archief staatstoezicht op de scholen. Geschiedenis van de school in Nederland, door P.Th. Boekholt en dr. E.P. Booij (uitgave Van Gorcum, Assen 1987). Herinneringen uit de jeugd van Sierk Hennes 1837-1925. Groene Valck no. 23. "100 Jaar bloembollencultuur", door J. Zweeris.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 55