ling te Boekei m tekeningen 10,-. en. Deze brief ijk en de Pro- 1000 moest de ptember 1865 :en te leggen, dhuisweg) pas op 30 mei jemeenteraad >ken. Het stuk tkken. Hij had schijnlijk zijn Rechts op de foto is achter het witte gemeentehuis een deel van de school te zien. 372 stond een Akersloot een orden geveild Een van die c om van zijn ;rwijzers nog ad wees deze verzoeken steeds af en voerde als reden aan, dat er te weinig leerlingen waren. Het is maar watje weinig noemt. In 1867 hadden Dirk en kwekeling Mooij de zorg voor 130 leerlingen. De school op Boekei had er 50, die in Zuid-Schermer 40 en op De Woude waren 45 leerlingen. De onderwijzers gaven niet op en bleven schrijven, wat uiteindelijk in 1874 resulteerde in een loonsverhoging van 50 gulden. Kwekeling Mooij heeft deze verhoging niet afgewacht, hij vertrok al in 1869. Hij werd niet ver vangen, zodat Dirk in zijn eentje voor ruim 100 leerlingen opdraaide. Ook de Gemeenteraad vond dit aantal aan de hoge kant, want op 23-1-1875 schreef men een brief aan de onderwijzers: "Teneinde overbevolking op de scholen te voorkomen is door de Gemeenteraad bepaald voor welk gedeelte der gemeente iedere school zal dienen. Op die in het dorp zullen de kinderen worden toegelaten wier ouders aldaar wonen." In 1876 gingen de salarissen weer wat omhoog. De burgemeester schrijft aan Dirk: dat met ingang van 1 mei 1876 zijn salaris 700,— per jaar zal bedragen. Ook werd er eindelijk een advertentie geplaatst voor een hulponderwijzer. Uit 10 sollicitanten werd Pieter Smit uit West-Graftdijk aangesteld. De hulponderwijzer zal op 15 november 1876 in dienst treden. Helaas voor Dirk kwam deze hulp te laat. Want op 6 november van dat jaar schrijft de burgemeester aan de schoolopziener dat "Dirk van der Markt op zaterdag 4 november plotseling is overleden." 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 54