De eerste steen, gelegd door Dirk van der Markt, bevindt zich nu in de aula van de Rembrandtschool. De heer Krieger schatte de kosten voor de onderwijzerswoning te Boekei op 1.300,—, die voor de school op 4.460,—, het maken van tekeningen en het houden van toezicht op 370,—, totale kosten 6.130,—. De gemeenteraad besloot een brief aan de koning te schrijven. Deze brief had tot resultaat dat, na veel heen en weer geschrijf, het Rijk en de Pro vincie 2/3 voor hun rekening namen. Voor de resterende 2000 moest de gemeente zelf opdraaien. Eindelijk kon dan met de bouw worden begonnen en op 6 september 1865 valt aan meester Van der Markt de eer te beurt de eerste steen te leggen. De nieuw school werd gebouwd aan de Kerkedijk (nu Raadhuisweg) Helaas verliep de bouw niet voorspoedig en was de school pas op 30 mei 1866 klaar. Meester Van der Markt en zijn leerlingen kregen van de Gemeenteraad 78,21 om de opening feestelijk te vieren. De oude school aan het Dielofslaantje werd in 1867 afgebroken. Het stuk grond dat hierdoor vrij kwam werd bij de tuin van Dirk getrokken. Hij had nu een groter erf waar hij, zoals de meeste dorpelingen, waarschijnlijk zijn groente kweekte. Maar Dirk teelde ook bloembollen. In 1872 stond een advertentie in een streekblad met de mededeling dat er in Akersloot een groene veiling zal worden gehouden. Op 22 april zou er worden geveild voor een groep kwekers die zich hiervoor had opgegeven. Een van die kwekers was Dirk van der Markt. Ondanks alle bijverdienste was het blijkbaar nog moeilijk om van zijn salaris rond te komen. De Gemeenteraad werd door hem en zijn collega onderwijzers nog regelmatig bestookt met verzoeken om verhoging. De Raad wees deze 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 53