;hte staat was. entebestuur te stuur hierover gemeenteraad weer contro- ïier onderwijs den bewijzen chiedenis, het geten worden, ooten, over de 1 en de woning i onderhouden Hiwplannen. 'an Dirk over schreven aan sten voor het 120,-- gulden, ten, zij geven Bakker krijgt 1845, weer op is opgeknapt. 2den rang en op 5 na, wier deel. De staat kent ook in de en en gewich- bouwvalligen ot verkrijging nering te kun- kes. Dirk was ft in september ;er was geheel De leerlingen van de school kregen ter gelegenheid van het huwelijk van hun onderwijzer een feestje aangeboden. Sierk Hennes schrijft hierover: 's Morgens om 10 uur kwamen de kin deren in hun zondagse kleren naar school. Enkele oudere jongens die al van school afwaren en vioolspelen geleerd hadden zaten op een bank te musiceren en de kinderen dansten. Daarna werden ze bij gedeelten bij meester in huis getrakteerd op koffie, broodjes en chocolade. Daarna gingen ze in optocht, met de vioolspelers voorop, door de kerk buurt naar de pastorie om daar in de tuin de wandeling voort te zetten, ze eindigden weer bij de school." Een klein jaar na het huwelijk van Dirk en Maria, werd op 15 april 1847 hun zoon Aarnoud geboren. Wat een gelukkige tijd voor Dirk leek te worden, eindigde in een drama. Ruim een maand na de geboorte van Aarnoud overleed Maria. In oktober van datzelfde jaar overleed ook zoontje Aarnoud. Het lesgeven onder deze omstandigheden moet voor Dirk heel zwaar zijn geweest. Maar de schoolresultaten leden er niet onder. Dit blijkt uit het rapport van de schoolopziener. Behalve niets dan lof over het onderricht van Dirk, die op dat moment aan 45 jongens en 25 meisjes les gaf, schrijft hij: "Het lokaal is zindelijk en doelmatig, alleen mogt het wel iets ruimer zijn en het is te bejammeren dat men het tijdens de vernieuwing (van de woning) niet wat groter heeft gemaakt." Inmiddels had Dirk zijn tweede vrouw ontmoet: Berendina Banning. Zij was 30 jaar oud en afkomstig uit Alkmaar. Zij trouwden op 22 oktober 51

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 50