s^jgsass JIICK irudc In de tijd van Dirk schreven de kinderen niet met inkt maar met een griffel op een lei. In het boekje "Herinneringen uit de jeugd van Sierk Hennes 1837-1925" is te lezen dat ook Dirk verschillende banen bij de hervormde kerk bekleedde. Hij was o.a. koster, voorzanger en stovenzetter. Tijdens de kerkenraadsver gaderingen was hij ook aanwezig en zorgde hij voor koffie en een drankje. Hij was dan gekleed in rokkostuum en droeg een hoge hoed. Tevens sneed hij dan de pennen waarmee geschreven werd, bij. Dirk woonde samen met zijn huishoudster Mietje Pover, in het oude schoolhuis aan het Schoolpad (nu Dielofslaantje). Naast het huis stond de school. Sierk Hennes omschrijft het school gebouw als volgt. "De school was een langwerpig gebouwtje, zonder zolder maar met een gewelfd houten plafond. Bruin geschilderd van binnen met twee tuimelramen aan iedere lange zijde, aan de korte zijde aan de oostkant een tuimelraam en aan de tegenovergestelde zijde een deur. Er was een portaal met kapstokken waaraan de petten hingen, daaronder stonden de klompen. In het lokaal stonden twee rijen banken zon der leuningen, daartussen was ruimte om te lopen." Ongeveer 70 kinderen bezochten in die tijd de school. De school bestond didactisch gezien uit drie klassen: in de eerste klas leerden de kinderen de letters en cijfers lezen en woordjes spellen. In de tweede klas leerden ze schrijven, boekjes lezen en de eerste beginselen van het rekenen. In de derde klas rekenen, grammatica, aardrijkskunde en geschiedenis. Het lesgeven in één lokaal aan zoveel kinderen, die bovendien nog ver deeld waren over verschillende klassen, zal voor Dirk niet altijd even gemakkelijk zijn geweest. hield toezicht, tot gevolg dat om financiële meeste dorpen baantjes bij de Het beroep van schoolmeester was in die tijd geen vetpot. In 1843 waren er maar 50 kinderen op school ingeschreven. Dirk klaagde regelmatig bij het gemeentebestuur over de te lage tarieven van het school geld, dat uiteindelijk toch iets verhoogd werd. In september 1843 kreeg Dirk de schoolopziener weer op bezoek. Deze schreef in zijn rapport, dat Dirk uitstekend les gaf en dat hij goed orde kon houden. Het aantal leerlingen was 53, waarvan 37 jongens en 16 meisjes. Dirk maakte van deze gelegenheid gebruik om over zijn inkomsten de klagen. Hij stelde voor: verhoging van het schoolgeld met 10 cent, of teruggave van de schoolboeken die de kinderen na gebruik mochten houden. Dirk moest de aanschaf van schoolboeken immers uit eigen zak 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 48