Het door Dirk ondertekende getuigschrift voor burgemeesterszoon Jacob Hennes :lcli gc du rende ecu gi-i-ulimn tijil al» ccn Geiioohzamc en Vlijtiok sli-ekt het den Ondergctcckcudc tot een bijzonder ge oui oj> dit loffelijk roetcpoor te blijven vooetgaai AAA i. - jr>, gebonden. De landelijke overheid bepaalde de regels en hield toezicht, maar de plaatselijke overheid betaalde te weinig. Dit had tot gevolg dat de oude band met de (hervormde) kerk op het platteland om financiële redenen in werkelijkheid zelden verbroken was. In de meeste dorpen had de onderwijzer, naast zijn werk op school, een aantal baantjes bij de hervormde kerk. sci

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 47