Dirk van der Markt, hoofdonderwijzer aan de O.L. school van 1842-1876. Inleiding. In de zomer van 2003 werd bekend dat de gemeente op het kerkhof aan het Dielofslaantje graven zou gaan ruimen. Dit om plaats te maken voor nieuwe graven. De pijl laat zien naar de "M grafsteen nu ligt WÊ3BBm8wSigz^i&* Dankzij inspanning van de Historische Vereniging Oud-Akersloot zijn en kele grafstenen, van mensen die in het ver leden veel voor Akersloot hebben betekend, bewaard gebleven. Een van deze grafstenen was die van Dirk van der Markt. Waarom wilden wij deze grafsteen bewa ren? Na jarenlang getob met een onder wijzer, die veel te veel dronk en slecht onderwijs gaf, was het Dirk van der Markt die hier verandering in bracht. Hij kon goed met de leerlingen overweg en gaf uitstekend les. Zijn manier van lesgeven zorgde er ook voor dat de school door meer leerlingen werd bezocht. In die tijd bestond er nog geen leerplicht. 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 41