Frans Zonneveld H Een week na de brand ging de benzinepomp weer open 30.000,-te heffing werd woning aan We hebben na de brand veel hulp gehad van buren, familie en vrienden. Met hard werken en op eigen kracht zijn er uiteindelijk weer bovenop gekomen. We zijn er trots op zoals we het hebben gedaan en zo hebben we het ook gewild. We hebben nog jarenlang met de verzekerings maatschappij van tankwagen in de clinch gelegen. Ze waren aansprake lijk gesteld voor de schade aan het bedrijf. Met de boekhouder heb ben we de schade berekend en die beliep ongeveer 115.000?-. Uit eindelijk zijn we tot een schikking gekomen voor de helft van dat bedrag. Als we dat niet hadden gedaan moesten we naar de rechtbank stappen. Waarschijnlijk hadden we jarenlang moeten procederen om het geld los te krijgen. Dus hoe je het wendt of keert, we zijn er niet beter van geworden. In mijn ogen is het uiteindelijk de overheid die via allerlei belastingen en heffingen van deze ramp heeft geprofiteerd. 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 40