Na hun huwelijk was het eerste onderkomen een woning aan de Kerklaan, (huisnummer 6 of 8 dat weet ik niet meer). Corry 10 maanden oud. Foto 1935 Deze woningen zijn inmiddels gesloopt en hier is een dubbel woonhuis gebouwd; naast de "Over- tuin". Ik kwam daar als achtmaandskindje op 18 augustus in het jaar 1934 Na een verkeringsperiode tra den zij op 8 juni 1933 in het huwelijk. Vader en moeder zijn uiteinde lijk 50 jaar getrouwd geweest en dit is groots gevierd. Ruim drie maanden later op 29 september 1983 overleed moeder op 74-jarige leeftijd. Zij kwakkelde al geruime tijd met haar gezondheid. Ik herinner me nog goed dat het jongetje met kleertjes en een mutsje van watten een paar dagen in een kistje naast moeders bed stond. Daarna is het kindje op 22 mei 1945 naamloos begraven op het kerk hof en gingen we regelmatig met bloemetjes naar het graije toe. 10 mei 1940 "mobilisatie", vader had dochter Jopie, toen één jaar, in zijn armen en had net een oproep gehad voor dienst. Moeder, Elly, Jopie en ik, brachten hem naar de bus bij Café Verduin. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 3