Jcelerus. Hij Meervogels e vervolgens j mee vroeg isnummer8. nuit Zeeland telde negen zonen. Joop leeftijd aan nen met zus 'Bakkerij de )p mij weg- enst en had leschikking. m Corry op ij de Winter ier, waar hij eren en ver- Jorry Leijen daasperiode een briefje door Corry aar ik mocht figens weer ig trouwen. een nieuw- e. Hier zijn an het Heer :n toegewe er Wim, die De boerderij waar Joop en Corry de eerste jaren na hun huwelijk hebben gewoond. Toen ik 18 was; kreeg ik vaste verkering met Joop. Op zaterdagavond gingen we dansen in het café van Jan Verduin of café Roorda op het Raadhuisplein. Of we bleven thuis en onder het genot van warme chocolademelk en het pellen van doppinda's luisterden we naar de radio, bv. naar het radioprogramma "familie Doorsnee" of "Negen heit de klok, de klok heit negen". Op zondagmiddag, als het slecht weer was, gingen we kaarten. In middels had Elly verkering met Martin Wessels en Jopie met Nico Hoebe. Op 29 augustus 1957 zijn we getrouwd en gingen wonen in een boerderij aan de Julianaweg, naast bakker Schoon. Deze boerderij en de grond die zich achter de boerderij bevond, grensde aan de Geesterweg. De "drie gebroeders" Tiebie hadden deze boerderij voor 7000 gulden gekocht van Jan Broersen en wij huurden deze weer van de gebroe ders Tiebie. Ik heb daar een fijne tijd gehad. Onze slaapkamer grensde pal aan de bakkerijArie eerste kind Roosmarie Schoon, de bakker, begon elke ochtend om 04.00 uur met het bakken van zijn producten en op vrijdag zelfs om 24.00 uur, maar wij hadden daar geen erg in, we waren eraan gewend en sliepen rustig door. Na ons huwelijk stopte ik met werken, dat was in die tijd zo. Joop die werkzaam was bij de gebroeders Tiebie veranderde van werkgever en ging bij de Hoogovens in vierploegendienst werken. Joop en Corry met hun II

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 10