Cv>°ip In dit nummer: Het Levensverhaal van Corry van Sikkelerus-Tiebie 3 De familie Tiebie 20 Donkere rookwolken boven Akersloot! 33 Dirk van der Markt, hoofdonderwijzer aan de O.L. school 42 Een Fries die zijn toekomst zocht in Akersloot 57 Uit de Alkmaarsche Courant van 1932 72 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 1