(2oo(?J) Bestuur Redaktie Archiefonderzoek Archeologie Website Bankrelatie Contributie Historische Vereniging Oud-Akersloot www.oudakersloot.nl De Groene Valck ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2, thans woonhuis. F. Zonneveld, voorzitter J. Krom, secretaris, Boschweg 11, 1921 AP Akersloot, Tel: 0251 311470 J. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice voorzitter J. Kaptein, lid T. Mooij, lid Mevr. R. Louwe, Buurtweg 33, 1921 CJ Akersloot, Tel: 0251 311081 W.Buur Mevr. R. Lauritsen Mevr. G. Sombroek F. Zonneveld Mevr. R. Louwe, Buurtweg 33, 1921 CJ Akersloot, Tel: 0251 311081 Mevr. H. Bakker J. Bakker C. Kerssens E. Kippersluis J. Louwe J. Stam J. Terpstra T. Mooij, Kerkemeer 7, 1921 XT Akersloot, Tel: 0251 312027 T. Dekker J. Kaptein J. Sombroek R. Lauritsen Postbank: 909470 Euro 14,00 per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarboekje en twee nieuws brieven. Tevens heeft u gratis toegang tot onze ledenavond. Corrector: Mevr. M. Hoekstra Lay-out: J. Louwe Productie: Drukkerij Hacquebard V.O.F., Heemskerk Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2008 | | pagina 1