#2* Breedelaan 2 Woning mevrouw A. Blokker-Spaan. Voor heen had dit pand geen makelaar. Driejaar geleden is tijdens grootonderhoud een ma kelaar aangebracht met hierop afgebeeld drie eikels, in overeenstemming met het voorma lige gemeentewapen van Akersloot. Hem weg 3 Woning A. Adriaanse. Enige jaren geleden is deze 17e eeuwse boerderij grondig verbouwd en ingedeeld als dubbel woonhuis. De makelaar is tijdens deze ver bouwing op het dak geplaatst. Hoogegeest 51 Boerderij familie De Kat-Hoogvliet. Deze boerderij werd vroeger be woond door Th. Kaandorp. Rond het jaar 2000 is de boerderij herbouwd en voorzien van een dakkapel of dakopbouw aan de voorzijde. Architect B. de Lange heeft zich voor de versierselen op deze dakkapel laten inspireren door boerderijen uit de omgeving zoals De Schermer, waarop ook vaak versierselen zijn aangebracht. Uitgesneden bloemmotieven met aan weerszijden zwanenhalzen, het motief van groei en bloei, prijkt hier op de nok. Een mooie aanwinst. Julianaweg 23 Woning F. Buur. Tot 1999 stonden er nog twee eenvou dige plankjes met puntje als makelaar op dit pand. Met het renoveren van het dak zijn er twee sierlijker exemplaren voor in de plaats gekomen. 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 74