De makelaars met de akroterieën zijn vernieuwd volgens oorspron kelijk ontwerp. Op de oude foto uit de jaren 60 was al een akroterie verdwenen. Marie Verduin en haar echtgenoot Dirk Bruinenberg Koningsweg 15 De woning van P. Bruinenberg aan de Koningsweg is rond 1930 gebouwd. De makelaar heeft aan beide zijden akrote rieën, gezaagd in een bijzondere vorm. Be gin jaren zeventig is de makelaar met het houtwerk eromheen verdwenen. Later is er weer een eenvoudige makelaar op de gevel top aangebracht. Meerweg 1 en 3 Woningen J. Verduin en B. Karst. Eind 19e eeuw zijn deze wo ningen gebouwd, compleet met makelaar die doorloopt tot boven het raamkozijn. Ruim 100 jaar later prijken de makelaars nog steeds op het dak. De makelaar op de linkerwoning is vernieuwd naar vorm en afmeting van de oorspronkelijke makelaar. 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 72