Koningsweg 42 Rond 1900 is deze tuinderswoning gebouwd. Op de nok twee ma kelaars omlijst door akroterieën. Deze akroterieën staan zo vaag op een foto dat we de voorkeur geven aan een latere foto. Dan is het pand verlengd en is ook de Boerenleenbank hier gevestigd. De makelaar is in de loop der jaren vernieuwd, maar vorm en afmeting zijn nog hetzelfde. Later is ook de makelaar voorzien van een wind- haan. "Vooral om een praktische reden." vertelt Hannes Kerssens, "Voorheen hadden we tegenover het huis een kas. Als de luchtramen open stonden moest je de windrichting goed in de gaten houden. Als de wind ging draaien moesten de luchtramen dicht en aan de andere kant open, anders woei de boel stuk." Pontweg 10 Woning familie A. Veldt. Dit woonhuis is in 1911 gebouwd. Het vertoont veel overeenkomsten met het hiervoor besproken pand Koningsweg 42. Uiteindelijk hebben we een foto uit de jaren '60 van deze woning gevonden waar ook de makelaar op staat. Enkele jaren geleden heeft het dak, compleet met de waterborden en windveren, een flinke opknap beurt gekregen. 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 71