r De bollenschuur staat nog steeds aan de Hoogegeest, maar niet meer in de oorspronkelijke vorm. De bovenste verdieping was behoorlijk verrot en aangetast door houtworm en is daarom in de jaren vijftig gesloopt. Sindsdien heeft de bollenschuur een plat dak. Op de foto is de bollenschuur nog in zijn oorspronkelijke vorm te zien. De nieuwe makelaar op de woning van de familie Oud Kerklaan 17 Een mooi voorbeeld van een rijk bewerkte topgevel met makelaar is de woning van de familie Oud aan de Kerklaan. Wie de ar chitect annex ontwer per van dit kunstwerk is, weten we helaas niet, maar bijzonder is het ontwerp wel. De topgevel is rijkelijk bewerkt met prachtig houtsnijwerk en ornamen tiek. Maar ook de tand des tijd heeft hieraan geknaagd. Helaas zijn de makelaar en versieringen al jaren geleden verdwenen. Enkele jaren geleden is tijdens een flinke verbouwing een nieuwe makelaar teruggeplaatst. Julianaweg 12 en 14 Nog steeds een bijzonder plaatje de voorgevel van dit dubbele woon huis van de families Roemer en Koning aan de Julianaweg, met make laars op de nok maar ook pilasters bij de goten. Aannemer Poland is de ontwerper en bouwer van deze twee woningen. De panden werden ook door hemzelf en zijn familie bewoond. De vorm van de windveer met versieringen is niet alleen een fraai staaltje vormgeving maar ook een stukje vakman schap. 68

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 68