Na de oorlog recht met een gevaarlijkste buurt bleven werd de toren <t en de klok dat hij tot dat ie niet, mocht /ermeld stond Rijkscommis- ïog wel goed sje, dat hij van genomen. Dit zwaard... dat boven de oude schuur- steenopening mer J. de Vos erkportaal ge- jke gedachten :n klepel weg, nieuwe klok- ït hem voor 15 ting) indertijd aot C. de Jong s de oude klok ize elektricien ir doodsklacht enis (de vader :zien man was Piet Velzeboer (de koster) met de door de Duitsers gevorderde klok Reeds Oktober 1945 kon een klok van Petit Fritsen groter dan de oude klok aangeschaft worden, van de zwarte gelden die, om last te voorkomen, naar de pastorie waren gebracht. ...Daarna werd de klok van de Ned. Hervormde Kerk in de buurt teruggebracht, opgevist uit het Flevomeer. Maar hoewel daarvoor aan de R.K.kerk pastorie werd aangebeld, en toen werd doorgestuurd, de oude Kath. kerkklok was er niet bij, en werd nooit gevonden of teruggestuurd. Na een paar maanden luidde feestelijk van de oude kerktoren aan de Julianaweg de drie nieuwe Petit Fritsen klokken, ruimschoots betaald en verders zonder enige schuld. voor, men had n kreupelrijm: )g niet." pastoor. Met weemoed...zag men het opladen van de goede trouwe vriend...wij zouden haar stemniet meer horen...En toen na enkele dagen van ver stomming de toren weer begon te spre ken, was het geluid dof en de klokketaal gedempt, als over eenkomstig met de gemoedstemming van het bezette, beroofde en vertrapte land. Een protestant plaats genoot (Piet Dil, een der firmanten van de Meervisscherij) kwam welwillend waarschuwen om trent deze dichterlijk heid die gevaarlijk kon worden voor den 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 61