De klokkenroof van 1943 2 April 1943 begon het innemen Noodklok Verslag door pastoor Van den Berg, kort na de oorlog. A.A. van den Berg, pastoor te Akersloot van 1939-1964 Er kwam een zekere J. de Vos uit de buurt van Dordrecht met een vijftal arbeiders, waaronder enige exemplaren van het gevaarlijkste soort en terwijl de parochianen eenigszins uit de buurt bleven om minder aangename dingen te voorkomen werd de toren aan de westelijke galmgaten opengemaakt en de klok er uit gelaten...De aannemer beweerde dat hij tot dat Rooverswerkje was gedwongen en wilde niet, mocht niet, zei hij, het re9u tekenen waarin vermeld stond dat hij handelde in opdracht van de Rijkscommis- i saris...De man die deed of hij het nog wel goed I meende tekende echter wel een bewijsje, dat hij van I de Katholieke kerk een klok had meegenomen. Dit I bewijsje werd zuinig in het archief bewaard. Daags tevoren...was het oude klokje dat boven de pastorie hing, afkomstig nog van de oude schuur- kerk..ondergedoken in een schoorsteenopening ergens boven de pastorie. Aan- of innemer J. de Vos heeft hem niet in de gaten gekregen. De (grote) klok heeft enige weken voor het kerkportaal ge staan wat nu juist niet geschikt was om vriendelijke gedachten op te wekken. De koster griste toen aan de rovers den klepel weg, die bij het opladen dus zoomaar was verdwenen. Piet V, met i Deze klepel deed goed dienst bij het luiden van onze nieuwe klok- keketel, die naar verluidt (Dirk Schut kerkmeester kocht hem voor 15 gulden bij de oud ijzerkoopman Pietje van Til op Starting) indertijd dienst had gedaan bij onze niet katholieken plaatsgenoot C. de Jong in de Buurt. Het geval had ongeveer de zelfde vorm als de oude klok en was even groot. Het oor of de hanger smeedde onze elektricien Jan Deyle er aan..Op 17 april reeds luidde de klok haar doodsklacht bij de begrafenis van Cornelis Schut, zaliger gedachtenis (de vader van Jan Schut, priesterstudent, die als toneelist een gezien man was in de parochie...). De oude klok werd gefotografeerd, men had er alle tijd voor, men had er zelfs in een kwajongensbui met krijt op geschreven in kreupelrijm: "Die met gewijde klokken schiet wint de wereldoorlog niet." 60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 60