Jeroen Walstra Commissaris der Provincie Noord-Holland Backer dat de klokken ...met spoed zullen worden ingenomen. In januari '43 volgde een tweede brief: "...zal door de Duitsche Autoriteiten een aanvang worden gemaakt met het vorderendring ik et- op aan de arbeidersde nodige steun te ver lenen en voor de bewaking...ook 's nachts zorg te dragen ...voorkomen dat aan de uitvoering van nu eenmaal onvermijdelijke maatregelen moeilijkheden in de weg worden gelegd. Pastoor Van den Berg heeft in 1945 of '46 ver slag gedaan van deze gebeurtenissen, (zie 'De klokkenroof van 1943', direct volgend op dit artikel) De klok van 1868 is na de oorlog niet meer teruggekeerd. Bronnen: - Notities van Pastoor Van den Berg (de schuin gedrukte citaten zijn hieruit afkomstig). - Uit de geschiedenis van de Hervormde Kerk te Akerloot, door Jaap Zweeris. - Diverse krantenknipsels. De naoorlogse geschiedenis is natuurlijk veel bekender voor ons. Nederland krabbelt overeind en likt zijn oorlogswonden, zo ook in Akersloot, en het kerkelijk leven komt weer op gang. Eind jaren zestig wordt de katholieke kerk gesloopt, deels om technische redenen (verzakkende toren, vocht- inwerking) maar ook in de vemieuwingsgolf die toen door het land raasde. Het omvallen van de toren leverde nog spectaculaire plaatjes op en het plaatsen van de nieuwe klokkenstoel gaf enkele spannende momenten maar daarna keerde de rust weer. De hervormde en de katholieke klokken luiden dagelijks, op hele en halve uren. Klokkenroof lijkt vandaag de dag onwaarschijnlijk ver weg. 58

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 58