een toren, veel hoger dan oorspronkelijk op de teekening gestaan had, en zelfs stukken hoger dan de spits op de protestantse toren in de Buurt, die voor 30 jaren gebouwd was. Het schoonste was geweest wanneer dit zuiver en alleen geschied was ter ere GodsMaarwat is de mensch. Een klein beetje ijdelheid en overmoed, nu men zich geheel ontvoogd voelde, kwam er wel bij ...Maar hoogmoed vindt zijn straf. Men heeft wel niet kunnen vermoeden dat juist om zijn hoogte deze toren door de Duitsers in 1943- '44 werd uitverkoren om er een uitkijkpost te plaatsen. Dag en nacht moest gedurende 1Z2 jaar de toren en de kerk open zijn om vrije toegang te geven aan deze aardige Ariërs, zoo dat eiken avond het Ons-Heer in de kluis van de pastorie ...overgebracht moest worden. De nieuwe katholieke kerk kostte het lieve sommetje van 40.000 gulden, een onmetelijk bedrag in de negentiende eeuw. Toch wist Grijskamp daarvoor een lening van 24.000 gulden los te krijgen en uit de parochie kwam maar liefst 16.000 gulden. Voor een nieuwe klok wordt in de pa rochie ook nog ruim duizend gulden opgehaald. Hij wordt gegoten bij Petit Fritsen te Aarle-Rixel. Een volgende bedelronde levert nog eens bijna vijfhonderd gulden op waarvoor een uurwerk in de toren kan worden geplaatst. Het klokje uit de schuurkerk kreeg een functie als noodbel in de schoorsteen van de pas torie met een touw in pastoors slaapkamer. In aanwezigheid van de bisschop van Haarlem werd de kerk in 1868 plechtig ingewijd. De kerk was een 19c-eeuwse klassieker zoals er in die tijd van katho liek herstel zovele zijn gebouwd maar het eeuwige leven was hem niet gegund. Ook hier vertoonde de toren na verloop van tijd kuren. Tijdens de oorlog kwamen de klokken opnieuw in beeld. In december 1942 ontving pastoor Van den Berg een brieije van de toenmalige 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 57