Na herbouw van de toren in 1652 Jk der te belasten. Onwilligen wordt gedreigd dat er bij hun begrafenis geen klok zal luiden. Een jaar later komt er van Amsterdam ook een uurwerkklok. Nu hingen er weer twee volwaardige klokken in de protestantse kerktoren. Helaas was ook deze toren geen eeuwig leven beschoren, al hield hij het honderdtachtig jaar vol. In 1836 moest hij, wegens verregaande bouwvalligheid, worden afgebroken. Vele reparaties hadden niet tot een blijvend resultaat geleid. Het oude kerk gebouw werd eveneens voor een groot deel afgebroken en onderging een gedaantewis seling. Bij de nieuwbouw van nog datzelfde jaar werd een klein houten torentje op de kerk geplaatst met daarin een kleinere klok. Niet de grote galmklok uit de oude toren, die is mogelijk naar Parijs verdwenen. Pastoor Baters 1820-1828) bouwt in 1825 een torentje op het schuurkerkje in de Over- tuin. Een tweedehands klokje uit 1762, Na aanbouw van de licht en met een hoog zilveren stemmetje wordt plechtig gewijd in consistoriekamer een Heilige Mis met drie voorgangers. Baters tuigt zijn kerk op met nieuwe ramen, kunstbloemen, kleden en kandelaars en er komt een uurwerk in de toren. Tussen 1838 en 1864 wordt er onder pastoor Isink veel geknutseld aan de schuurkerk maar het blijft behelpen. De vloer vertoont diverse gaten maar dateert dan ook van 1633. De nieuwe pastoor Grijskamp zet al meteen bij zijn komst in 1864 aan tot de bouw van een nieuwe kerk met een nieuwe toren. "En er kwam 56

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 56