oof) te be- ;n wel naar r de 80-ja- ïiet aan het overtuiging t beleg van maar werd verwinning 1 op de Ste- ivolger van •Idra onmo- 3 katholieke ■n. in Haarlem rlogstuig te ;z uit Haar- :e van 3300 i Sonoy, de en. Waarop ze te zijner de jaren de In 1590, de oud, geven auratie van ri predikant ok. een katho- rblijf bij de ïoor vinden *e Overtuin nte kerken, ikse bedrag larlijks aan rd verstaan gezag dat uitoefenen /oortduring De schuurkerk van pastoor Stenius problemen aangezien het geld door de armlastige parochie moest worden opgebracht. Pastoor Stenius werd hiervoor eens drie dagen in gijzeling gehouden. De katholieke klokken ...hebben moeten zwijgen van 1573 tot ver in 1800... In dien tijd kerkten wij buiten het toenmalige dorp...Daar in zo'n omgeving in de Moolenbuurt, was het rustig en konden wij wat achteraf en minder opgemerkt gaan kerken. Later, bij het toenemen der Katholieken, heeft men het dan ook grotendeels hierheen, om de nieuwe kerk van het oude geloof, verplaatst. Februari 1652 stort met donderend geraas de oude toren in: "Zij kwam half in de Buurt terecht, het was al donker des avonds tusschen 6 en 7 uur. Toen men naderbij durfde koomen om de ramp te overzien, bleken geen persoonlijke ongelukken te betreuren. Twee schapen die daarbij graasden werden gedood. (De schapen stonden gekuurd op het kerkhof)Men was te zuinig geweest in het onderhoud. Nog datzelfde jaar wordt begonnen met de bouw van een nieuwe toren, opnieuw niet geheid maar op het zand geplaatst. Het geld voor de opbouw moest door de inwoners zelf worden opgebracht. Als in 1654 duidelijk is dat er tekorten zijn, verzoekt men de Hoogmogende Heren om ontheffing van de 40° en 20° penning (belastingen) bij verkopingen en sterfgevallen (liefst met terugwerkende kracht) en pennissie om de zo gewonnen gelden voor de toren te bestemmen. In 1657 komt er een nieuwe klok uit Amsterdam. Voor de bekostiging besluiten schout en schepenen elk gezin nog eens met een rijksdaal- 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 55