het recht haar doden zonder aanvraag te begraven wat duidt op het bestaan van een kerkje of een kapelletje. In 1290 is er sprake van een pastoor Heer Derck. In 1357 is de eerste melding van de bouw van een stenen toren wat doet vermoeden dat er ook al een stenen gebouw aanwezig was. Steen moest worden aangevoerd en zal niet goedkoop zijn geweest. Akersloot stond nog in open verbinding met de zee. Het werd een hoge toren die van ver zichtbaar was voor de schippers en zeelieden. Het doip was voor toenmalige begrippen groot en welvarend en deed niet onder voor Beverwijk en Schagen. De toren was een fatsoen model) als die van Schravesant oock als die van purmerlant, dese tooren was sonder heywerck maer op 't sandt neergeset te weten niet van het weisant maer boven op het geele sandt. "(Bron: RAA Schepenboek 1652). Tweeëndertig vamen (zo'n vijftig meter) hoog zou de toren zijn geweest, zonder heien op het zand gebouwd en met In 1568, het jaar van de Nederlandse opstand tegen Spanje, meldt pastoor Reineri aan het burgerlijk gezag dat er in Akersloot geen De kerk met toren. Het oudste gedeelte is nog goed herkenbaar. Ook is er een priesterkoor aangebouwd. een stenen spits zoals die in Uitgeest en Heemskerk nog te zien zijn. Er kwamen twee zware klokken in van 2200 en 3300 pond (ruim één en anderhalve ton). De grote diende bij rampen, brand en andere "...noot van den viant. Dan... bonkte haar geluid over het meer en de poldermoerassen. 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 53