Van klokkentorens en klokkenroof "Dezer dagen vertelde een onzer parochianen, Gert Verduin de schip per, wonende aan de Kerklaan, dat hij in een dorpje in het oosten van ons land, onze geliefde klok wist te hangen. Deze zou aldaar haar functie hervat hebben, totdat de rechtmatige eigenaars de klok zouden opvragen. De schipper hoorde wel de klepel maar wist niet waar de klok wel hing. Pastoor Van den Berg, 1945 Het dorp Akersloot heeft gedurende vele eeuwen klokken zien ko men en gaan wat alles te maken had met haar kerken. Torens werden gebouwd en vervielen. In 1573 werd de katholieke kerk protestants. Er kwam een schuurkerkje, een oude kerk werd herbouwd, een nieuwe gebouwd en weer een nieuwe gebouwd. En altijd werd er Kerk met klokkenstoel, omstreeks 1200 geluid, ook toen er geen koper of brons meer voorhanden was. De klokken hebben eeuwenlang het ritme van de dagen aangegeven en hun boodschappen verkondigd. De oudste meldingen van het bestaan van Akersloot dateren uit 777 en 1083. In 1175 koopt Akersloot van de Kapittelkerk te Utrecht 52

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 52