>r werd altijd Spoedbestel- uit Alkmaar, eende hij die tot acht uur de Hoogmis kochten dan een praatje is: pratende de geur van d open. Als om en hielp e klant was /oners telde, der Eng op Vlors aan de de Pontweg. n katholiek lie katholiek ruidenier; de protestantse gescheiden rar ieder van Janssen gaf Overpelt in en met mijn in de perco- ok kapelaan rna klonken ijn geweest, Imuziek van eker in dro- r. 'Vadertje' henen meer teeds groter, el en ik was Operettevereniging Amicitia Staand v.l.n.r.: Ben Mijnders, Wim Veldt en Siem Broersen Knielend v.l.n.r.: Cor Putter, Jan Baltus, Jac. Kruijenaar en Karet Schoon. Foto plusminus 1960 Het kerkkoor 'Sint Jacobus de Meerdere' betekende heel veel voor mijn vader. Als het koor buiten Akersloot optrad, kreeg het uitstekende recensies of soms een prijs op de Korenbondsdagen, die jaarlijks gehouden werden. De 'rode Baltuswangen' van mijn vader glommen als hij 's avonds aan ons vertelde over het succes van 'zijn' koor. Wanneer er op werkdagen gezongen moest worden bij een trouwerij of begrafenis en er was even geen vervanger voor in de winkel, dan deed mijn vader gewoon de winkel een uurtje op slot. De mensen wisten wel dat hij op het koor was. Naast inspanning, zo moeten de leden van het kerkkoor gedacht hebben, moet er ook ontspanning zijn. En dus werd er ieder jaar een 'kooruitje' bedacht. Meestal een bustocht met excursie en na afloop eten met elkaar. Mijn vader, die eigenlijk nooit met vakantie ging, verheugde zich daarop. En zijn creatieve geest bedacht altijd wel een lied of gedicht dat betrekking had op deze festiviteit. En dan waren er de avonden van de katholieke gemengde zangvereni ging 'Amicitia'. Mijn vader, die voorzitter was, voelde zich met hart en ziel aan deze vereniging verbonden. Uitvoeringen die 'Amicitia' vertolkte waren onder meer: Sepp de gemsenjager. De Bierdrinkers, een vierstemmige cantate, de Zigeunerbaron, het Slavenkoor van Verdi en De Twaalf Rovers. De heer A. Louwe was dirigent en mevrouw De Ruiter-Stellemaker de pianiste. Solisten die begenadigd waren met een mooie stem en 'met gevoel en overgave' zongen (zo vermeldde de krant uit die tijd), waren Alie Swart, Klaas Renkel, Arie Schoon, mijn vader en anderen. 'Amicitia' oogstte niet alleen successen in Akersloot, maar 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 43