De jeugd van Mijn moeder had een heel andere achtergrond dan mijn vader; zij mijn moeder kwam uit de grote stad. Amsterdam toonde zijn lentegezicht: knop Muziek en zingen bleven voor mijn vader zijn lust en zijn leven. Naast de alttrombone speelde hij ook nog viool. Door zijn muzika liteit beheerste hij de instrumenten vrij snel. Als violist speelde hij in een bandje. Samen met drummer Cor Schoon, de accordeonnisten Willem de Greef en Gerbrand Bakker vormden zij "Het Havere Bandje". Ze speelden bij Jan Verduin (café De Vriendschap). Toen hij eenentwintig werd meldde mijn vader zich aan als koorzanger in de R.K. kerk van Akersloot. Vol enthousiasme zong hij op het koor. Het was jammer dat zijn moeder dat nog maar korte tijd kon horen. Ze overleed, 60 jaar oud, eind december 1931. pen in de bomen, bloemen in het Vondelpark en in de plantsoenen en de mensen in hun voorjaarskleren. Het was 20 mei in het jaar 1917. Op de kraamafdeling van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam zei een zuster: "Gefeliciteerd mevrouw Draaisma, u heeft een dochter." Het was de eerste dochter van Martinus Draaisma en Gerarda den Ouden. Ze had al vier broers: Tinus, Co, Gijs en Henk. Ze noemden haar Bep, maar officieel heette ze Elisabeth Martina. Met het huwelijk van haar ouders ging het niet zo goed en toen mijn moeder vier jaar oud was kwam het tot een scheiding. Mijn oma verhuisde toen naar een goedkopere woning. Ze kwamen in de Haarlemmerhouttuinen te wonen. Voor mijn oma zat er niets anders op dan uit werken te gaan. Ze ging kantoren schoonmaken. Omdat ze daardoor hele dagen niet thuis was, ging mijn moeder bij haar tante Betsie wonen, een halfzuster van mijn grootmoeder in Amersfoort. Daar is ze naar de lagere school gegaan. Maar toen tante Betsie vijf jaar later kwam te overlijden keerde mijn moeder weer terug naar Amsterdam. De school waar ze heen ging was een rooms-katho- lieke lagere school van de Franse orde van 'Onze Lieve Vrouw en het kindje Jezus'. Soeur Mart, was het hoofd van die school. Mijn moeder kreeg daar van de zusters, naast het gewone onderwijs, ook haar opleiding in het katholieke geloof. Haar vader was protestant en haar moeder katholiek. De huwelijksafspraak was geweest: de jongens worden protestant en de meisjes katholiek opgevoed. Toen mijn moeder van de lagere school kwam. was de gezinssituatie bij mijn oma nog niet verbeterd. Zij ging nog steeds elke dag uit wer ken en daarom besloot ze dat mijn moeder naar de kostschool 'Huize Meerzicht' in Velsen-Noord moest. Deze school werd geleid door de 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 35