looj. Historische Vereniging Oud-Akersloot Bestuur Redaktie Archiefonderzoek Archeologie Fotografie Bankrelatie Contributie 60,61. H. be niet meer be- De Groene Valck ontleent haar naam aan een herberg die in een bewijs voor augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het by Michael Dielofslaantje nr 2, thans woonhuis. F. Zonneveld, voorzitter Nationaal Ar- J. Krom, secretaris, Boschweg 11, 1921 AP Akersloot, Tel: 0251 311470 'enhage 1970) J. Louwe, penningmeester akte door Tj. J. Zweeris, vice voorzitter J. Kaptein, lid T. Mooij, lid eiloo 1994, bl. Mevr. R. Louwe, Buurtweg 33, 1921 CJ Akersloot, Tel: 0251 311081 )00, bl. 102 Mevr. R. Lauritsen ederlanden, 13 Mevr. G. Sombroek F. Zonneveld Mevr. R. Louwe uk in 1976 Mevr. H. Bakker J. Bakker geografie van C. Kerssens J. Louwe itgave Arnhem J. Stam J. Terpstra erdam 1951 T. Mooij, Kerkemeer 7, 1921 XT Akersloot, Tel: 0251 312027 30 bl. 184 T. Dekker J. Kaptein ilversum 1993, J. Sombroek B. Stompedissel de Westerhem, B. Stompedissel n, Wormerveer Postbank: 909470 Euro 12,00 per jaar. Hiervoor ontvangt u het jaarboekje en twee nieuws brieven. Tevens heeft u gratis toegang tot onze ledenavond. Corrector: Mevr. M. Hoekstra Lay-out: J. Louwe Productie: Drukkerij Hacquebard V.O.F., Heemskerk Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. 1 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2007 | | pagina 1