Het verhaal vanJaap Zweeris Hoe het begon Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging Oud- Akersloot, willen wij Jaap Zweeris, die sinds de oprichting als bestuurslid aan de vereniging verbonden is, zijn verhaal la ten vertellen. Al sinds zijn jonge jaren heeft Jaap een voorliefde voor geschiedenis. Vooral de geschiedenis van het dorp Akersloot en zijn vroegere bewoners hebben zijn inte resse. De 2' Wereldoorlog en het medele ven met de (Akersloten) jongens die naar Duitsland werden afgevoerd, waren voor Jaap aanleiding hierover een boek te schrijven. Mede door zijn ijzersterk geheugen heeft Jaap in al die jaren voor velen van ons als vraagbaak gediend. In het interview is naast zijn levensverhaal ook te lezen hoe de Ver eniging tot stand is gekomen. De rode draad door zijn verhaal is natuurlijk geschiedenis. "Begin februari 1981 ben ik benaderd door Gerard Kerssens met de vraag of ik bereid was mee te werken aan de oprichting van een Vereniging Oud-Akersloot. Na dit in overweging te hebben genomen stemde ik toe en woonde op 5 februari 1981 een eerste bijeenkomst bij. Overige deelnemers waren huisarts Harry Krom, Piet Kerssens, Gerard Kerssens en Joop van Sikkelerus. Een week later, op 12 februari, was er een samenkomst bij mij in 't Zand, min of meer een oprichtingsvergadering. Daarin werd beslo ten: bekendheid te geven aan onze opzet en een lezing te verzorgen over de geschiedenis van Akersloot. Deze lezing werd door mij gehouden op donderdag 26 februari om 20.00 uur in café "het Achterom", met de bedoeling een Vereniging op te gaan richten. Het werd een groot succes, 112 personen waren aanwezig en die zelfde avond kwam de Vereniging tot een ledenbestand van 59 per sonen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 9