H. Halbertsma, Frieslands Oudheid(2000) bl. 60,61. H. be schouwt dit aardewerk als vervanging voor het niet meer be schikbaar zijnde Romeinse aardewerk en niet als een bewijs voor immigranten uit het Saksische woongebied. 4 The Anglo-Saxon Chronicles, London 2000, by Michael Swanton, bl 14 5 Oorkondeboek van Holland en Zeeland tot 1299, Nationaal Ar chief Den Haag, S 12, dl. 1, blz. 33-36, ('s-Gravenhage 1970) 6 Herleiding namen door J.J. Stolp; vertaling akte door Tj. Sterringa, in Grondspoor 146, febr. 2003 7 J.K. deCock, 1965, bl. 183 8 H. Oostendorp, Heiloo door de jaren heen, Heiloo 1994, bl. 166,167. 9 H. Halbertsma, 'Frieslands OudheidUtrecht 2000, bl. 102 10 Van de AA, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 13 dln, Gorinchem 1836-1851 11 Idem, vermeld onder Boekei. 12 L. Ollefen, Zaltbommel: eerste druk 1796, herdruk in 1976 13 Westerheem 1957, pg. 65 en 93 14 J.K. de Cock, Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen, 1965, heruitgave Arnhem 1980. bl. 184, 15 idem, bl. 182 16 G.KarstenNoordhollandse plaatsnamen, Amsterdam 1951 17 J.K. de Cock, KennemerlandArnhem 1965, 1980 bl. 184 18 J.K. De Cock, Kennemerland, 1965, 1980 bl. 4 19 A. van Braam, Zaandam in de Middeleeuwen, Hilversum 1993, bl. 113 e.v. 20 A. van Braam, Het raadsel van de kooien op de Westerhem, Wormerveer 2001 21 J. J. Stolp, in Wonen op Zaans veen. Grondsporen, Wormerveer 2000

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 96