Boekei men tegen invallen van zijn landgenoten. In 882 werd Godfried de Deen beleend door de Duitse koning Karei 111 (de Dikke) met ge bieden in 'Friesland' die Rorik eerder had bezeten. Dat gebeurde bij een verdrag te Elsloo nadat Godfried in 881 een groot deel van het gebied tussen Maas en Rijn had geplunderd. Onder dreiging van een nieuwe strooptocht in dat gebied, eiste Godfried in 885 grote gebieden in Rijnland op om er, samen met het Friese gebied, een onafhankelijke Noormannenstaat te vestigen, a la Normandië. Gerulf wist dat te verhinderen door Godfried in 885 in Speijk te vermoor den. Vermoedelijk als dank verkreeg hij in 889 van koning Arnulf bovengenoemde landgoederen. Afgezien van het graafschap Hoei, breidde Gerulf hiermee zijn bezit in oostelijke richting uit dat tot- dan voornamelijk had bestaan uit het westelijke kustgebied. Eén reden voor deze gebiedsuitbreiding was de noodzaak tot het verwerven van nieuwe landbouwgronden. Een nog belangrijker re den kan een logistieke zijn geweest. In 864 was de monding van de Oude Rijn (bij Katwijk) verzand. Hierdoor was de toegang overzee tot de Rijn en de Maas afgesneden wat ook het einde van Dorestad (Wijk bij Duurstede) als handelsstad had betekend. Bij bestudering van de plaatsnamen in de akte blijken deze min of meer aan door gaande wateren te liggen. Hierdoor werd het mogelijk om binnen door, vanuit het noorden van Noord-Holland, tot in het rivieren gebied te komen zonder een gevaarlijke tocht over zee. Hier en daar waren wat aanvullende graafwerkzaamheden nodig zoals bij Ascmannedelf (Assendelft), hetzij door de 'mannen van Asce' of misschien waren dat wel 'Noormannen'. Valt het kanaal door de strandwal van Akersloot, dat de Schermer (Oude Nie) verbond met de Die en indirect daarmee met het Wijkermeer en de rest van het gebied, ook in deze periode te plaatsen? 7 Bodokenlo laat zich niet gemakkelijk vertalen of herleiden in Boekei. Bodo is een jongensnaam, die nu nog voorkomt in Nedersaksen. Het achtervoegsel 'lo' kan zowel bos als water betekenen. Gelegen op een smalle strandwal, temidden van veengebieden, het latere Boekelermeer en de Schermer, lijkt 'lo' als 'water' te prefereren. Het tussenvoegsel 'kenvalt niet te herleiden, misschien een naam 'BodokenDe naam Boeket komt op meer plaatsen in Nederland voor en is vaak gekoppeld aan 'beuk'. Misschien gaat dat voor Boekei in Brabant en Boekelo in Overijssel nog wel op. Voor het Noord hollandse 'Boekei' ligt dat minder voor de hand. De Oxford 91

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 91