Akte uit 889 Hoogtijdagen van de Vikingen Een ondersteuning hiervoor vinden we in een akte van 4 augustus 889.5 Met deze akte, opgesteld te Frankfurt, schenkt koning Arnulf van Karinthië (koning van de Oost-Franken van 887-899) landgoe deren aan Gerulf, graaf van o.a. Kennemerland en stamvader van het Hollandse Huis. Een deel van deze in het Fatijn gestelde akte luidt (vertaald): Handgevormde kogelpotten uit collectie AWN "Wij, Arnolfus, dragen aan Gerolfus over lussen Renum Oude Rijnen Suithardeshaga (Zuidscharwoude) in zijn eigen graafschap, in de plaatsen Northa (Noorden, Z-H) en Osprehtashem genaamd, één woud en één bouwland, in de plaats die Bodokenlo (Boekei) wordt genoemd één hofstede, in Alburch (Aalburg, N-B) ook twee hofsteden en in Hornum (Den Hoorn, later schiereiland Hem bij Zaandaméén hofstede en in de plaats Hu ui genaamd Hoei, nu Huy in België) één landgoed en in de plaats Theole (Tiel) één landgoed en in Aske Assuméén landgoed en al wat volgens recht en wet bij die hofsteden en landgoederen geacht wordt te behoren De hofsteden en landgoederen omvatten volgens deze akte: "lande rijen, gebouwen, eigendommen roerende zoals vee en slaven), vel den, akkers, weilanden, hooilanden, bossen, wateren, molens, vis rechten, gebaande en ongebaande wegen, toegangen en uitgangen zowel gevraagd als afgedwongen, bewerkte en onbewerkte gronden met alle toebehoren en met de bekende grenzen zoals die bij de be treffende hofsteden met recht beschouwd worden ",6 Het voert te ver om de gehele akte en de afleiding van de genoemde namen hier te behandelen. Van belang is dat het jaar 889 tot de hoog tijdagen behoort van de Vikingen. Gerulf is vermoedelijk een na zaat, zoon of kleinzoon, van de Deense graaf Rorik of van één van diens 400 Deense gezellen. Rorik werd in 826 door Fodewijk de Vrome belast met het beheer van het noordwestelijke deel van Ne derland, met de uitdrukkelijke opdracht om dat gebied te bescher- 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 90