Lezingen Opgeschreven door Ria Louwe Bij deze fietstochten waren de weergoden met ons. Eén keer hebben we wegens het weer een tocht moeten afblazen. De regen kwam die dag met bakken uit de hemel. Bij het Pontje, waar de tocht zou be ginnen, stond slechts één drijfnatte fietser, die toen maar naar huis gegaan is. Andere activiteiten waren: een excursie aan bezoekboerderij Veldt, een boottocht naar De Woude met bezoek aan de expositie van Klaas Hos en de vertoning van video-films gemaakt door de dames Krom en Clazing. In deze films vertelden verschillende Akersloter bewo ners allerlei bijzonderheden over hun woningen. In dit jubileumjaar staan natuurlijk ook allerlei activiteiten gepland. Vanaf de oprichting van de vereniging tot heden is het een goede gewoonte geworden om na de jaarvergadering een lezing of dia presentatie te houden. Tot en met het jaar 1999 werden er zelfs 2 lezingen per jaar gehouden. Het gaat te ver om hier alle sprekers te noemen, maar enkele willen wij U niet onthouden. Ons bestuurslid Jaap Zweeris heeft verschillende avonden voor zijn rekening genomen. O.a. de lezingen over de bloembollenteelt in Akersloot en De vergeten oorlog in de herfst van 1799 en een aantal diapresentaties betreffende het dorp Akersloot zoals het er vroeger uitzag. Een groot succes was ook de heer J. Pannekeet met "De Westfries en zijn taal", evenals S. de Haan met Creatief gebruik van het Westfriese dialect. De geschiedenis van De Oude Knegt werd toe gelicht door mevrouw E. van Schoor en de heer T. Visser. Een van de eerste sprekers was Drs. T. Vermeulen uit Zoetermeer, naar aanleiding van zijn doctoraalscriptie genaamd: Akersloot, een zeevarend dorp 1547-1731. Ook de archeologie kwam aan bod. Er werden lezingen gehouden door de heren M. van Raay. S. Mooijman en C. van Roon van de AWN. En recentelijk de lezing van Drs. P. Kleij over de opgravin gen aan de Buurtweg. Bronnen: Diverse krantenknipsels Notulen en Nieuwsbrieven van de Hist. Ver. Oud-Akersloot

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 8