Ria Louwe Naschrift Ondanks de verkoop aan Hollandia was het pand van de kaasfabriek voor Akersloot niet verloren. De nieuwe eigenaar verkocht het pand nog datzelfde jaar aan Jan Jzn Verduin uit Akersloot. Deze Jan Ver duin verkocht het op zijn beurt, op 28 september 1939, aan de R.K. kerk. Het doel van deze koop was om het jeugdwerk daarin onder te brengen. Na een interne verbouwing werd het gebouw op 1 mei 1940 in gebruik genomen. Een kleuterschool, naaischool en verschillende jeugdverenigingen werden erin gehuisvest. De zusters Ursulinen uit Bergen namen de kleuter- en naaischool onder hun hoede. Voor de naaischool melden zich 17 leerlingen, voor de kleuterschool werden 75 kleuters aangemeld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in september 1944, moest op be vel van de bezetter verschillende plaatsen worden ontruimd. De be woners moesten hun woningen verlaten. Zo kon het gebeuren dat in het gebouw een compleet bejaardenhuis uit Beverwijk werd onder gebracht. In latere jaren werd in het pand ook de bibliotheek gehuisvest. Ook de Storey Club heeft verscheidene jaren (van 1968 tot 1988) van het gebouw gebruik gemaakt. De laatste bewoners van de voor malige kaasmakerswoning waren Siem Admiraal en zijn vrouw Coba Schut. In 1988 werd het pand door de gemeente Akersloot overgenomen. Het werd in 1989 afgebroken om plaats de maken voor nieuwbouw aan het Wilhelminaplein. Bronnen: Reg. Archief Alkmaar: Secretarie Akersloot inv. nr. 299 Archief RK-kerk Kamer van Koophandel Alkmaar Mondelinge informatie: de heren G. en H. de Goede en mevrouw M. Mienis. 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 83