i Hel Wilhelminaplein zoals het er nu uitziet De karnemelk, die per jaar gemiddeld 2.800,- opbracht, werd in de crisisjaren voor niets aan de leden verstrekt. Was karnemelk in die jaren een luxe-drank? In 1932 werd er van regeringswegen zelfs een crisis-zuivelfonds ingesteld om de boeren een enigszins rendabele melkprijs te garan deren. Omdat de fabriek al jaren geen of een zeer kleine winst maakte be sloot men per 1 januari 1934 het over een andere boeg te gooien. De coöperatie droeg de exploitatie over aan de in Friesland geboren Obbe Visser Jr, die toen 23 jaar oud was en in Heiloo aan de Rijks straatweg woonde. Hij huurde de fabriek voor 1.000,- per jaar, maar ook hij kon het niet bolwerken. Na een paar jaar vertrok hij uit Akersloot. Men besloot toen over te gaan tot liquidatie van de fabriek. Er werd een liquidatie-commissie aangesteld bestaande uit de heren J. Sander, W. Veldt en B. Kerssens In januari 1937 werd het pand en de inventaris verkocht aan de N.V. Hollandia Hollandsche Fabriek van Melkprodukten en Voedings middelen te Den Haag. De boekwaarde van pand en inventaris wa ren per eind 1936 18.208,-. De opbrengst bedroeg 12.000,- derhalve een boekverlies van 6.208.-. Bij de eindafrekening op 14-12-1939 was er nog 643,40 in kas. Dit bedrag werd aan de leden uitbetaald. 82

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 82