i en schilder :olaas Meijne iecretaris, Jan deren Willem voor het kne- stoompomp- ;en separator ■veipasteur en in 1921 werd er. vas bijeenge- :huldbrieven: 2nte) 1 stuk a :uk a 1.000.- pgericht als Hand. Ze was de oprichting •09, het kaas- n 1920. Deze eisen stellen ook voor een ions, die deze telde aanslui- boter en kaas orteerd mocht De kaasfabriek als Storeyclub De leden In de twintiger jaren had de fabriek 65 leden die de melk aanleverden. Van deze 65 leden kwamen er 51 uit het dorp en 14 uit de Boekelermeer. Zij leverden gezamenlijk over het boekjaar 1 april 1920 tot 1 april 1921: 1102.202 kilogram melk. Hiervan werd 18.515 liter verkocht. Van de resterende liters werd 47.296 stuks Edammerkazen, 14.774 kilogram boter en 49.962 liters karnemelk geproduceerd. De verkoop van deze producten resulteerde in een winstsaldo van 5.665,40. In het boekjaar 1925/1926 werd door de fabriek grond aangekocht. In de boeken staat: "In het afgeloopen jaar is grond gekocht en daarop een huis gebouwd voor den kaasmaker, 't welk eene uitgave eischte van 4.138,35". In de jaren daarna werd het aantal aangeleverde kilogrammen melk steeds meer, met als topjaar 1926-1927: 2.503.432 kilogram. De hogere aanvoer betekende niet dat er ook meer winst werd ge maakt, de jaren hierna sloot men de boeken bijna elk jaar met ver lies af. De leden moesten dit verlies betalen, daarom traden er ook verschillende boeren uit de Coöperatie. meer oplever- 21 lid van het station. De sluiting van "De Hoop" Om en nabij de jaren 30 van de vorige eeuw (crisisjaren) zakten de prijzen van boter en kaas naar een dieptepunt. In de jaren 1916/ 1917 verkocht men de kaas nog voor gemiddeld 0.65 per kilo gram, terwijl in de jaren 30 de opbrengst niet hoger was dan gemid deld 0.36 per kilogram. 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 81