De Nieuwsbrief Publicaties van de vereniging Tentoonstellingen, fietstochten en andere activiteiten want vanaf aar. ;n werd het e in augus- hans woon- e restanten nenten van t medewer- de Wester- rklaan (be- n Konings- ouwteiTein de moes- 9. erden voor sloot in het mdsten ge- zijn gevon- entijd. Dit 5000 jaar strandwal l. veel rijk en 17C en 18e lewerk ge- periode uit rsloot. Van k veel pot- ueerd. Tot aie kande- gere vond- t kogelpot, itobord en "schillende omstig uit 6 een boek eij, stads- In maart 1994 werd begonnen met de uitgave van Nieuwsbrieven, dit om de leden tussentijds te kunnen informeren over zaken die binnen de vereniging spelen. In 1985 verscheen het boek "Akersloot in oorlogstijd". In 1986 het boek "Akersloot in oude ansichtkaarten". In 1991 de genealogie "Het geslacht Kruijenaar". Er zijn in de loop der jaren verschillende tentoon stellingen georganiseerd. De eerste was in 1982, in het kader van Toer-in. In samenwerking met de bouwers van molen "De Oude Knegt" werden in de Hervormde kerk de exposities "Wat het water voor Akersloot betekende door de eeuwen heen" en "De geschiedenis en herbouw van koren molen "De Oude Knegt" georganiseerd. Ook in verzorgingshuis Strammerzoom werden verschil lende fototentoonstellingen gehouden. Ter gele genheid van het 10-jarig bestaan van de Vereni ging werd in samenwerking met het Stichtings bestuur van De Lelie een tentoonstelling gehou den. Hier waren o.a. antieke kerkgewaden, schil derijen van pastoor A.A. van den Berg, oude fo to's, opgegraven voorwerpen en het resultaat van stamboomonderzoek te zien. Ook het 20-jarig be staan van onze Vereniging werd met een foto tentoonstelling gevierd. Ter gelegenheid van 50 Opening Toer-In door jaar bevrijding werd een tentoonstelling in Het Gemaal georgani- oud-voorzitter li. Krom seerd. Vorig jaar (60 jaar bevrijding) werd een expositie en een lezing door onze voorzitter en vice-voorzitter gehouden in de bibli otheek. Er werden verschillende fietstochten georganiseerd o.a.: het rondje Alkmaardermeer en een tocht door de Schermer met bezoek aan de boerderij van de voorzitter, waar heel toepasselijk blokjes kaas en glazen melk voor de hongerige en dorstige fietsers klaarstonden. Ook aan de tocht naar het pittoreske plaatsje De Rijp met bezoek aan museum "Het Houten Huis" en de grote kerk werd door veel Akersloters meegedaan. In het jaar 2000 werd een Forten- en Polder tocht georganiseerd met bezoek aan Fort Veldhuis. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 7