De kaasfabriek, gezien vanaf de kerktoren van de R.K. Kerk. Links de Julianaweg. Ook kwamen verschillende klanten de producten bij de fabriek af halen. Vanwege de slechte bereikbaarheid en de toestand van de wegen in het dorp, gaf dit nogal eens aanleiding tot klachten. Vooral vrachtwagens hadden moeite de fabriek te bereiken. Dit was voor de directie van de fabriek aanleiding om, aan burgemeester en wet houders van de gemeente Akersloot, de volgende brief te schrijven: Akersloot 2 October 1934. Mijne Heeren Van de firma Jos.v. Maanen te Arnhem ontvingen wij een schrijven hetgeen typeerend is voor de toestand waarin de wegen vanaf de gemeente Akersloot in aansluiting met de hoodwegen verkeeren. In het bizonder de weg Akersloot-Uitgeest Genoemde Firma schrijft mij o.a. Volgens onze chauffeur is bij U de weg niet geschikt om met auto te berijden. Wat is daarvan waar? Wij hebben en z.ware vracht wagen. Ik meen echter dat Uw kaas ook met een zware vrachtwagen ter markt wordt gebracht, of wordt deze soms aan de grote weg ge laden? 78

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 78