De onderlinge concurrentie was groot. Om dit tegen te gaan sloten diverse fabrieken zich aaneen: het begin van de coöperatieve zuivel bedrijven zoals wij die nu kennen. Aanvraag bouwverginning uit 1899 /vV. f,S r l «tl*0 - r Z/Z V/ V 4 ïr-/ y y* y.s. s/ - r J2L iA //*y V/Vte- S *>r' •- y /^y f y y SLt/t*-A -•< lt-rt-x-'x-O aVw ''-«r y*'-rri-e. /f/^v r. s 1. s s/s.- yy.' ^'/■■ys-ri^y a.e-*-<y<?*■<-*• Ssx-sys X.yn rr. f-UiS W/-L w/'/ De oprichting van de Akersloter zuivelfabriek "De Hoop" Ook in Akersloot besloten enkele veehouders een kaasfabriek op te richtten. In de zomer van 1899 kochten Petrus Kraakman, Pieter Veldt, Johannes Hermanus Sander en Jan Hollenberg, allen veehouder in Akersloot, een stuk bouwgrond. Grenzend aan: ten noorden de heer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 72