Zuivelfabriek "De Hoop" in Akersloot Holland kaasland Kaas is van oudsher één van de belangrijkste producten van de Ne derlandse export. De Hollandse grond is tamelijk drassig en daardoor vooral als gras land voor de veehouderij geschikt. Door de ligging aan zee ontwik kelden zich sinds de 14c eeuw handel en scheepvaart. Graan, dat in het Hollandse grasland niet kon groeien, werd geïmporteerd, voor namelijk uit de landen rond de Oostzee. De Hollandse schippers voeren niet met lege schepen naar de Oostzee om dit graan te halen. Al sinds de 15c eeuw namen zij kaas mee om deze daar te verkopen. Hiermee is Nederland het oudste kaasexporterende land van Eu ropa. Kaasmaken op de boerderij Vroeger werd de kaas uitsluitend op de boerderij gemaakt. De boe rin had hierbij een belangrijke taak. Zij deed het grootste deel van het werk, dat heel precies moest worden uitgevoerd. Vanouds maakte zij twee keer per dag kaas: éénmaal van de zoete ochtendmelk en éénmaal van de avondmelk. Omstreeks 1850 kwam er verandering in deze gang van zaken. Vanaf die tijd kaasde de boerin nog maar één keer per dag omdat zij de afgeroomde avondmelk bij de volle zoete ochtendmelk ging voegen. Hierdoor ontstond een minder vette, maar beter houdbare en steviger kaas. De room werd tot boter gekarnd. Kaasfabrieken Na 1870 ontstonden de eerste kaasfabriekjes. Deze ontwikkeling kwam op gang door daling van de prijzen voor zuivelproducten en door concurrentie uit het buitenland. De boeren meenden dat ze sa men sterker stonden om de prijsdaling en de concurrentie te overle ven. Zij bereikten met de oprichting van fabrieken ook een meer constante kwaliteit van de kaas, zodat deze kaas de concurrentie met die uit het buitenland aankon. De eerste fabriek in Noord-Hol land werd in 1883 in 't Zand gebouwd en in 1900 stonden er in Noord-Holland al 60. Het bouwen ging onverminderd voort: in 1906 waren er al 98, wat in 1914 was toegenomen tot maar liefst 136. Dit betekende dat er in elk Noord-Hollands dorp wel één of meer kaasfabrieken stonden. 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 71