Met de tentoonstelling is er een gelijknamig boek uitgegeven van dr. Pieter Biesboer, conser vator van het Frans Hals museum. In dit boek staat een afbeelding van een gaaf bord met het wapen van Amsterdam en het jaartal 1572. Het jaartal in de door mij in mijn tuin ge vonden scherf is 1571. Verder zijn -voor mij als leek- de ken merken bijna hetzelfde, de con touren van het wapen verschil len iets en voorzover de ove rige versieringen te vergelijken zijn is daar ook enig verschil in en het bord uit 1572 is iets groter maar ze komen vast uit dezelfde bakkerij. Eerst vond ik dat de scherf maar in de vitrine op 'onze zolder' in het Gemaal 1879 moest maar toen bleek dat er professionele interesse voor was bedacht ik dat de aardewerkscherf ergens anders toch beter op zijn plaats zou zijn. Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam (via Mark Hars- veld van A.W.N.) had belangstelling en zo ook het Frans Hals in Haarlem. Ik wilde bij het onderwerp van dit verhaaltje, naast de afbeelding van de scherf, een fotoscan van de foto maken zoals het bord uit 1572 is weergegeven in de bovengenoemde uitgave van de conser vator en daarvoor had ik toestemming nodig. Ik heb daarom contact gezocht met het Frans Hals museum en voor de duidelijkheid te vens een foto van de scherf opgestuurd. In de reactie hierop beschreef de conservator de scherf als een bui tengewoon interessant Majolicafragment dat zal bijdragen aan de vermeerdering van de kennis over de vroege Noord-Nederlandse majolica en tevens een welkome aanvulling zou zijn op het aantal majolica-fragmenten met jaartal dat zich al in de collectie van het museum bevindt. 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2006 | | pagina 69