en waarschijnlijk in Haarlem vrij in het begin van de majolicavervaardiging in de Noordelijke Nederlanden. Kenmerkend voor majolica is dat het aardewerk aan de voorkant bedekt is met wit-kleurende tinglazuur waarop gedecoreerd wordt. Door de hitte van de oven is het aantal kleuren beperkt. Het woord majolica is een verbastering van Mallorca. Vanuit Mallorca werd Spaans aardewerk naar Italië vervoerd en dat aardewerk werd door de Italianen 'majolica' genoemd. Van oorsprong is dit aardewerk afkomstig uit Arabische landen (Iran). Italiaanse majolicabakkers vestigden zich rond 1500 in Antwerpen en weer later weken Antwerpse majolicabakkers uit naar de Noor delijke Nederlanden om godsdienstige en economische redenen). Vooral in Haarlem werd veel majolica vervaardigd. Door de groeiende import van Chinees porselein en de opkomst van het verfijnde Delfts aardewerk is in de loop van de 17e eeuw de productie van majolica-aardewerk verdwenen. De productie van majolicategels ging wel door. In 1997 is er in de Vleeshal in Haarlem (dependance Frans Hals museum) een tentoonstelling geweest onder de naam:"Nederlandse Majolica 1550-1650 Schotels en tegels".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 68