or een W i r r f Of 'm 25 jaar gele- n van bouw- bouwing uit formaten, ook nog wat en een wat en kleur, het en de scherf een bord of rgeel op een erdam en het el van elders rebouwd ge- tr o.a. asper- jn overbuur- ring van het lom het huis het indertijd e scherf dus ek inmiddels t overal). ten zijn in de nden metsel- meest voor- ussen. (geen Van de brokstukken van de wandtegeltjes en van de aardewerkscherven viel niets te reconstrueren en reken maar dat ik fanatiek heb gezocht in de hoop meer aardewerkscherven te vinden van de schotel waarvan ik een deel van de bodem ge vonden had. Op een gegeven moment stop je met wroeten, het was tenslotte niet de bedoeling om de fundering bloot te leggen maar om de tuin te veranderen maar je blijft je natuurlijk altijd afvragen of een metertje verder op misschien toch nog scherven liggen die bij elkaar horen. De scherf en het tegeltje leg je ergens neer en zo nu en dan kom je ze weer eens tegen en dat is het dantot de laatste jaarvergadering van de Historische Vereniging Oud Akersloot. Na de interessante lezing over de bodemvondsten aan de Buurtweg van de heer P. Kley van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland afd. Zaanstreek Waterland vertelde ik hem dat ik in mijn tuin een aardewerkscherf had gevonden met daarop het wapen van Amsterdam en het jaartal 1571. Hij was druk bezig met het inpakken van de spullen en hij leek in eerste instantie niet zo geïnteresseerd maar de belangstelling was kennelijk wel gewekt en hij heeft het erover gehad met zijn collega Mark Harsveld want tijdens het 'napraten' kwam die bij me en maakte me duidelijk dat de scherf mogelijk interessant zou zijn voor in oud aardewerk geïnteresseerden en dat ze de scherf wel eens wilden zien en bestuderen". Ik realiseerde me toen voor het eerst dat de betrekkelijk simpele potscherf misschien toch wel iets meer was dan zo maar een restant van een toevallig in de tuin gevonden, stuk aardewerk maar moge lijk van cultuur-historische waarde voor dat soort aardewerk. Ook mijn belangstelling was gewekt en inmiddels weet ik zelf ook wat meer over 'het verleden' van de scherf (o.a. via internet natuur lijk). Wat is er nu zo bijzonder aan de scherf? De scherf is gedateerd, dus geen twijfel over de leeftijd en geda teerd aardewerk uit die tijd is schaars. Het is de bodem van een "majolica" schotel gemaakt -voor de sier- I 67

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 67