De familie Van Til Geloof Generatie I. KLAAS ROELOFFSE VAN TIL, geboren omstreeks 1732, over leden op 25-2-1805 te Castricum. Klaas trouwde voor de le keer op 13-5-1764 te Castricum, met DIRKJE JANSZ. In aansluiting op "Het levensverhaal van Lauw van Til" is een ge nealogie in rechte lijn van de familie Van Til uitgezocht. De familie Van Til is geen "echte" Akersloter familie. De oudste Van Til. die wij hebben kunnen achterhalen is Klaas Roeloffse (van Til) geboren omstreeks 1732. De oudste generaties Van Til zijn Gereformeerd gedoopt en getrouwd. Achternamen Pas in het begin van de 19c eeuw werd het hebben van een achter naam door Napoleon verplicht gesteld. Voor die tijd gebruikte men vaak het zogeheten patronymicum. De voornaam van de vader werd toen als achternaam gebruikt. De familienaam Van Til werd al vroeg gebruikt. Alleen Klaas Roeloffse, zijn le vrouw Dirkje Jansz en zijn 2e vrouw Maartje Lourisd gebruikten de naam van hun vader als achternaam. Dirkje was met attestatie vanuit Harderwijk naar Castricum geko men, waar ze bij de schout inwoonde. Attestatie is een bewijs van goed gedrag en lidmaatschap van de Gereformeerde kerk. Dit be wijs werd bij verhuizing door de kerkeraad afgegeven. Dirkje over leed op 23-3-1783 te Castricum. 10 Maanden na hun kuwelijk werd Klaas als lidmaat van de Gere formeerde kerk aangenomen.. In 1778 staat Klaas vermeld als Dia- con (armenmeester). Ruim 3 jaar na het overlijden van Dirkje, op 30-7-1786, trouwde Klaas met MAARTJE LOURISD VAN DER VEER, geboren in 1765 in De Rijp, overleden op 29-7-1814 te Castricum. Kinderen uit het le huwelijk: 1. Antje, gedoopt op 27-10-1765 te Castricum. 2. Antje, gedoopt op 30-11 -1766 te Castricum. 3. Melisje, gedoopt op 25-11-1770 te Castricum. 4. Roelof, gedoopt op 21 -11 -1773 te Castricum. 5. Cornelia, gedoopt op 18-8-1776 te Castricum. Deze kinderen zijn op jonge leeftijd overleden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 55