»t De Groene Valck Huisvesting erd op ini- Jorp, op 26 t oprichten ivond was, g was voor iloot. Ruim ;aven zich iele oprich- i 1981 met van werk- igrafie had- len aan ar- Bovendien ïealogie) te s van Duin, Mamens de Kerssens, schriftelijk J. Zweeris, ,et in herin- en zijn om- bestuur ge- i werd Jaap we voorzit- met 1998. n met 2002 ar als vice- In oktober 1981 verschijnt het eerste nummer van De Groene Valck. Het was de bedoeling dat deze periodiek 3 maal per jaar zou ver- Bestuur en werkgroepen in 2006 In de beginjaren van de Vereniging werden de be zittingen zoals foto's, akten en archeologische vond sten bij de bestuursleden thuis opgeslagen. Dit was natuurlijk geen ideale situa tie. Toen bekend werd dat Het Lange Rond het Ge maal 1879 wilde afstoten, was dit een kans om een ei gen onderkomen te verkrij gen en het gebouw voor het nageslacht te bewaren.. Echter voor de Vereniging Oud-Akersloot was de re novatie financieel niet haal baar. Een apart in het leven te roepen stichting, finan cieel onafhankelijk van onze vereniging zou een oplossing kunnen zijn. De Stichting Gemaal 1879 is er dus geko men en de vrijwilligers van deze stichting hebben het gebouw van binnen en buiten prachtig gerenoveerd. Er werd zelfs een tussenvloer aangebracht zodat er een zolderruimte gecreëerd werd. Vanaf 1 mei 1995 huurt onze vereniging deze zolder ruimte. voorzitter en daarna als voorzitter. Vanaf 2003 ver vult Frans Zonneveld deze functie. Het bestuur bestaat thans uit 5 personen. Er zijn momenteel 4 werk groepen: redactie Groene Valck, fotografie, archief en archeologie. 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 5